Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Model Logistiek Raamcontract

    ​Het Model Logistiek Raamcontract regelt de rechtsverhouding tussen de expediteur en zijn opdrachtgever voor een geheel logistiek traject met alle daarbij behorende werkzaamheden. Het contract bepaalt onder meer welke regelgeving en/of algemene voorwaarden op welk deel van het logistieke traject van toepassing is.

    Door middel van het Model Logistiek Raamcontract kan een geheel logistiek traject met de daarbij behorende werkzaamheden worden geregeld. In het contract worden de trajecten voortransport, opslag al dan niet met aanvullende werkzaamheden, en natransport onderscheiden. Daarnaast worden in het contract de daarbij behorende werkzaamheden onderscheiden zoals het vervullen van douaneformaliteiten en het optreden als beperkt fiscaal vertegenwoordiger.

    In het contract wordt onder meer geregeld welke regelgeving van toepassing is op het voor- en natransport, de opslag en de verdere werkzaamheden. Het Logistieke Raamcontract kent voorts bijlagen voor de opslag en voor de logistieke activiteiten. In de bijlagen wordt onder meer aangegeven tot welke specifieke werkzaamheden de bedrijven zich verbinden.

    Van belang daarbij is de opmerking dat het Model Logistiek Raamcontract (alleen beschikbaar voor FENEX-leden) IMMER in combinatie met de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten moet worden gehanteerd.