Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Luchtvrachtexpeditie

  ​Luchtvervoer is vanwege het hoogwaardige karakter van de zending gebaseerd op snelheid en betrouwbaarheid. De luchtvrachtexpediteur vervult daarin een essentiële rol.

  De functie van luchtvrachtexpediteur is tweeledig. Enerzijds dient hij als agent van IATA-luchtvaartmaatschappijen. Deze luchtvrachtexpediteurs zijn door de IATA als IATA-agent erkend. Anderzijds fungeert hij als vertrouwensman van handel en industrie die voor de toelevering van producten meer afhankelijk worden van logistieke processen waaraan hoge kwaliteitseisen moeten worden gesteld.
  Een luchtvrachtexpediteur treedt niet uitsluitend op bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen carriers en opdrachtgevers. Hij houdt zich ook bezig met de verzorging van de douaneformaliteiten, de vervoersdocumentatie en de aan- en aflevering van de goederen. Ook luchtvrachtexpediteurs hebben consolidatie- en distributieactiviteiten ontwikkeld.

  De luchtvrachtexpediteur helpt handel en industrie aan de handel bij de introductie van nieuwe producten en het ontsluiten van veraf gelegen markten. Dit speelt gezien de steeds korter wordende levenscycli van tal van producten een grotere rol.
  De luchtvrachtexpediteur biedt een veelzijdige dienstverlening. Daarbij maakt hij gebruik van moderne communicatiesystemen en hoog gekwalificeerde medewerkers.
  Ook de luchtvrachtexpediteur ziet zich voor de uitdaging geplaatst in te spelen op de eisen en verlangens op logistiek gebied van het verladend bedrijfsleven. De georganiseerde luchtvrachtexpediteur beschikt over een goede kwaliteit van dienstverlening op hoog niveau.

  In Nederland is het merendeel van de luchtvrachtexpediteurs georganiseerd binnen de ACN, Air Cargo Nederland.