Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Levensfasebewust personeelsbeleid

  ​Hoewel leeftijdsbewust personeelsbeleid bij bedrijven waarschijnlijk niet bovenaan op de agenda staat, is het toch van groot belang aan dit onderwerp de komende jaren aandacht te besteden. Voor behoud van de kennis en kunde binnen de bedrijven is het steeds meer van belang dat medewerkers zo lang mogelijk binnen de expeditiebranche actief blijven en hun bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten blijven leveren. 
  De kracht van de expediteur is immers zijn kennis en kunde van de complexe vervoersmarkt

  Om hieraan bij te dragen heeft FENEX samen met de expeditiebranche een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan en de brochure voor de implementatie van levensfasebewust personeelbeleid binnen uw onderneming kunt u hier downloaden. Daarnaast is ook een samenvatting van de branchebrede bevindingen beschikbaar.
  Binnen het bestaande bedrijfsbeleid kan ook een gedeelte van het stappenplan geïmplementeerd worden, dan wel kunnen afzonderlijke, in het stappenplan bijgevoegde, formats gebruikt worden.

  Het stappenplan en de brochure zijn het resultaat van het project "levensfasebewust personeelsbeleid". Een project dat FENEX mede heeft kunnen doen dankzij een
  subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is daarnaast ook een project waaraan verschillende HR-managers en/of personeelsfunctionarissen, leden van het FENEX-HR-Platform, hun bijdrage hebben geleverd. 

  FENEX geeft met het stappenplan een instrument in handen van personeelmanagers waarmee zij binnen hun bedrijf aan de slag kunnen.