Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Leaflet Directe Vertegenwoordiging

    ​FENEX heeft ten behoeve van haar leden een leaflet ‘Het verrichten van douaneformaliteiten als direct vertegenwoordiger’ ontwikkeld, waarin globaal wordt ingegaan op de directe vertegenwoordiging, de mogelijkheden en de verplichtingen. Door middel van dit leaflet kunnen expediteurs hun opdrachtgevers informeren over deze wijze van vertegenwoordiging.

    Naast de leaflet, bestemd voor de opdrachtgevers, heeft FENEX een notitie directe vertegenwoordiging opgesteld met relevante informatie voor de leden. Zo worden de recente en de toekomstige ontwikkelingen kort uiteengezet en wordt er verder een uiteenzetting gegeven van de Nederlandse regeling en de verplichtingen voor beide partijen. In de notitie wordt nader uiteengezet hoe met de directe vertegenwoordiging om moet worden gegaan.