Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Krachtenbundeling TLN en FENEX

    Bestaande functies in de logistieke keten ontwikkelen zich en veranderen fundamenteel. De traditionele functiescheiding, zoals tussen wegvervoerder en expediteur, vervaagt. Wegvervoerders ontwikkelen zich steeds vaker richting logistiek dienstverleners, die naast vervoer ook opslag, waardetoevoegende activiteiten en in een aantal gevallen ketenregie uitoefenen. TLN en FENEX hebben op deze ontwikkeling ingespeeld door een bundeling van hun kennis, dienstverlening en belangenbehartiging. De krachtenbundeling zorgt voor een krachtiger signaal naar overheid en politiek en versterkt bovendien de slagkracht van de sector.
    FENEX blijft een zelfstandige vereniging binnen TLN en wordt als Kring in de TLN structuur opgenomen. Via deze wijze worden ook de specifieke expediteursbelangen behartigd. FENEX leden zullen ook zitting nemen in diverse besturen van TLN, zoals de ledenraad. Het kantoor van FENEX in Rotterdam blijft bestaan.
    Meer weten over de diensten en producten van TLN? Bezoek de website op www.tln.nl of download de brochure "Altijd in beweging". ​