Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Internationale handels- en accreditiefvoorschriften

    ​Op basis van instructies controleert de expediteur dat de internationale handels- en accreditiefvoorschriften worden nageleefd. Hij adviseert en bemiddelt bij het verkrijgen van de vereiste oorsprongscertificaten en consulaire facturen. Hij zorgt ervoor dat de bank of de opdrachtgever zo snel mogelijk kan beschikken over de nodige documenten. Zijn bijdrage betekent een vereenvoudiging van de internationale handel.