Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Intergrale Security Toolkit

  De Integrale Security Toolkit is een online tool die u middels self-assessment assisteert bij het in kaart brengen van en het voldoen aan de eisen, die de Nederlandse wetgeving stelt op het gebied van veiligheid. Deze toolkit omvat een groot aantal tools die op de volgende gebieden toegepast kunnen worden:

  • Zeehavens en zeeschepen (ISPS Code) 
  • Luchthavens en luchtvracht (Erkend Agent en Bekende Afzender) 
  • Grensoverschrijdend vervoer buiten de EU (Authorized Economic Operator, AEO) 
  • Opslag en vervoer van zeer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water (ADR/ADN/RID 1.10) 
  • Criminaliteit (wegvervoer, warehousing)

  Werking Integrale Security Toolkit

  De verantwoordelijke werknemer doorloopt een keuzemenu met welke wettelijke certificeringen die er voor zijn bedrijf nodig zijn om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving op gebied van veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn: ISPS-code en AEO-certificering. Door middel van het doorlopen van de vragen weet de gebruiker aan welke eisen en maatregelen met betrekking tot veiligheid van de logistieke operatie hij/zij/het bedrijf dient te voldoen voldoet.

  Het self-assessment voert de gebruiker online uit. Hiervoor krijgt de gebruiker een password waarmee hij/zij kan inloggen op de website. Alle ingevulde informatie blijft bewaard. Uit de ingevulde gegevens volgt een rapport als grondslag voor certificering op het gevraagde gebied. De tijdsduur voor het invullen is afhankelijk van de informatie die gevraagd wordt en de kennis van degene die het assessment invult.

  Voordelen Integrale Security Toolkit

  • Biedt direct inzicht in verbetermogelijkheden ten aan zien van veiligheid 
  • Biedt per wetgeving inzicht waar verbeterd moet worden 
  • Online beschikbaar/toegankelijk 
  • Gegevens blijven bewaard in een overzicht 
  • Geen tijdslimiet voor invullen van de gewenste formulieren

  Prijs & aanmelding voor het gebruik van de Integrale Security Toolkit
   
  De prijs voor het gebruik van de toolkit voor de aangesloten leden van de bovengenoemde organisaties is € 195,-. Niet-leden betalen € 295,-. Hiervoor krijgt de gebruiker één jaar toegang. Voor meer informatie kan bijgaand de brochure gedownload worden.

  Door de organisaties is gekozen voor een centaal aanmeldingspunt. Klik hier voor aanmelding.

  Om de de lay-out (geen demo) van de website van de Integrale Security Toolkit te bekijken klik hier.

  Bijlage:
  Brochure Integrale Security Toolkit

  br8qorruyo.jpg