Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Informatiebijeenkomst FENEX over nieuwe services van Portbase

  ​Portbase vereenvoudigt voor expediteurs de informatie-uitwisseling met bedrijven en overheden in de Nederlandse havens. De services van het op non-profit basis werkende Portbase raken alle facetten van de havenlogistieke keten en betreffen zowel import als export.

  Sinds begin dit jaar heeft Portbase een tweetal nieuwe services die optimaal ondersteuning bieden bij het importeren of exporteren van goederen. Het betreft hier Melding import documentatie (MID) en Melding export documentatie (MED). Daarnaast is Portbase druk doende verbeteringen en uitbreidingen door te voeren op de bestaande service Ladinginformatie.

  Informatiebijeenkomst & programma

  Met het oog op bovenstaande nodigen FENEX en Portbase u graag uit voor een informatiebijeenkomst. In een kort tijdsbestek kunt u hier kennismaken met alle facetten van de twee bovengenoemde nieuwe services. Daarnaast informeert Portbase u over de uitbreidingen en verbeteringen van Ladinginformatie.

  Elektronisch vooraanmelden douanedocumenten (MID en MED)
  Steeds meer containerterminals stellen de eis dat douanedocumenten voor aankomst of vertrek vooraf elektronisch worden gemeld. In de toekomst (Maasvlakte II) zal deze ‘verplichting’ alleen maar toenemen. De reden dat terminals dit doen heeft enerzijds te maken met het voeren van een goede administratie conform hun douanevergunning en anderzijds vereenvoudigt dit de afhandeling. Portbase biedt expediteurs in dit verband een “single window” en daarmee een uniforme werkwijze voor alle terminals.

  Melding import documentatie
  Via deze service meldt u alle nummers van uw douanedocumenten (wegvoeringen) rondom importlading eenvoudig elektronisch aan containerterminals. Uw containers kunt u in de meeste gevallen zonder papieren douanedocumenten (laten) ophalen. Iedereen kan efficiënter werken. Dat geldt zowel voor u als indienende expediteur, maar ook voor vervoerder en terminal.

  Melding export documentatie
  Als expediteur kunt u via deze service al uw douane-exportdocumenten eenvoudig elektronisch melden bij de containerterminals. Dit geldt zowel voor lading die valt onder het Export Control System als uitgaande lading die wordt vervoerd met een NCTS-document (T1, T2). Op de terminals bent u altijd verzekerd van een snelle en betrouwbare dienstverlening en verkrijgt u meer zekerheid dat het document op correcte wijze wordt afgehandeld.

  Ladinginformatie 2.0
  De service Ladinginformatie is gebouwd in 2006 op verzoek van de expediteurs om de informatie-uitwisseling tussen de rederijen en expediteurs efficiënter te laten verlopen. Sinds enige tijd is Portbase bezig met een nieuwe versie van deze voor expediteurs belangrijke service (Ladinginformatie 2.0). De volgende functionaliteiten zullen worden toegevoegd:

  • Een wachtrij: een aanvraag hoeft maar één keer te worden gestuurd.
  • Koppelen van B/L middels een systeemkoppeling (EDI).
  • Actuele informatie over verwachte aankomsttijden van zeeschepen (update ETA).

  Tijdens deze bijeenkomst gaat Portbase in op de nieuwe functionaliteiten en de stand van zaken.

  Datum en locatie van de bijeenkomst

  Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

  Datum: dinsdag 2 april 2013
  Tijd: van 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) tot 16.00 uur, met na afloop een borrel
  Locatie: Hotel Van der Valk Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te Ridderkerk

  Aanmelden

  Indien u en/of één van uw collega(‘s) de bijeenkomst wenst bij te wonen, verzoeken wij u dit door middel van het aanmeldingsformulier aan het secretariaat van FENEX kenbaar te maken. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen, doch uiterlijk 26 maart aanstaande.

  Daar de capaciteit van de zaal beperkt is, worden de inschrijvingen behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien de vraag het aanbod overschrijdt, zal er rekening worden gehouden met het aantal inschrijvingen per bedrijf.

  Aan het bijwonen van voornoemde bijeenkomst zijn voor de leden van FENEX geen kosten verbonden. Voor overige expediteurs, zijnde niet leden van FENEX, zal een bijdrage worden gevraagd van € 100,- per persoon.

  Met vriendelijke groet,

  FENEX


  Marty van Pelt

  Bijlage: Aanmeldingsformulier