Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Informatiebijeenkomst FENEX over mogelijkheden van Port Community System van Portbase voor expediteurs op 7 maart 2012

  ​Portbase vereenvoudigt voor expediteurs de informatie-uitwisseling met bedrijven en overheden in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Via het zogenaamde Port Community System van beide havens zijn momenteel 41 elektronische services beschikbaar. Hiervan zijn er 17 services voor expediteurs; slimme ICT oplossingen die u tijd besparen en efficiënter werken mogelijk maken. De services van het op non-profit basis werkende Portbase raken alle facetten van de havenlogistieke keten en betreffen zowel import als export.

  Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de FENEX-Stuurgroepen Douane en Zeehavenlogistiek werd geconstateerd dat een flink aantal expediteurs de dienstverlening van Portbase inmiddels heeft ontdekt. Vaak echter slechts voor één of enkele services. Het totale potentieel aan services binnen het Port Community System wordt lang nog niet altijd volledig benut. Er zijn ook expediteurs die in het geheel nog niet met Portbase bekend zijn.

  Informatiebijeenkomst & programma

  Met het oog op bovenstaande nodigen FENEX en Portbase u graag uit voor een informatiebijeenkomst. In een kort tijdbestek kunt u hier kennismaken met alle relevante facetten van de dienstverlening van Portbase. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de service Ladinginformatie en de havenbrede oplossing voor het Export Control System; de ECS-services. Enkele collega-expediteurs zijn bovendien bereid gevonden om deze middag hun praktijkervaringen met u te delen.

  Met de service Ladinginformatie wordt de afhandeling en het wegvoeren van importlading vanuit de zeehavens aanzienlijk vereenvoudigd. Zo biedt deze service expediteurs inzicht in al hun Bills of Lading aan boord van een binnenkomend containerschip en additionele gegevens, waaronder losinformatie, een eventuele douanecontrole, 'bootkoers', 'demurrage' en het retouradres voor de lege container. Op verzoek van FENEX zal Portbase kort ingaan op de voortgang en de ontwikkeling van Ladinginformatie 2.0. Eén van de nieuwe elementen is de mogelijkheid de eigen systemen te koppelen met het systeem van Portbase. Hergebruik van gegevens zal hierdoor verder worden gestimuleerd.

  Goederen die het douanegebied van de EU verlaten, zijn onderworpen aan douanetoezicht. Zodra de procedure bij uitgaan wordt afgerond, ontvangt de indiener van de aangifte elektronisch een „bevestiging van uitgaan‟. Dit douanebewijs is voor exporteurs van belang om de correcte toepassing van het BTW-nultarief aan te tonen. Hoewel in theorie ECS eenvoudig lijkt, is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat deze systematiek niet aansluit bij het massale proces in de grote mainports. De ECS-services van Portbase zorgen voor een eenvoudige en probleemloze export via de havens van Rotterdam en Amsterdam, meer transparantie en een reductie van de administratieve lasten voor exporteurs en expediteurs.

  Datum en locatie van de bijeenkomst

  Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

  Datum: woensdag 7 maart 2012
  Tijd: van 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) tot 16.45 uur, met na afloop een borrel
  Plaats: het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam

  Aanmelden

  Indien u en/of één van uw collega('s) de bijeenkomst wenst bij te wonen, verzoeken wij u dit door middel van het aanmeldingsformulier aan het secretariaat van FENEX kenbaar te maken. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen, doch uiterlijk 22 februari aanstaande.

  Daar de capaciteit van de zaal beperkt is, worden de inschrijvingen behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien de vraag het aanbod overschrijdt, zal er rekening worden gehouden met het aantal inschrijvingen per bedrijf.

  Aan het bijwonen van voornoemde bijeenkomst zijn voor de leden van FENEX geen kosten verbonden. Voor overige expediteurs, zijnde niet leden van FENEX, zal een bijdrage worden gevraagd van € 100,- per persoon. 
   
  Aanmeldingsformulier