Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Gevaarlijke stoffen

    Een speciale behandeling vereist ook het vervoer van gevaarlijke stoffen, zeker wanneer het kleinere zendingen betreft die gegroepeerd worden met andersoortige lading. Ook hier ligt de toegevoegde waarde van de expediteur. Hij zal zijn opdrachtgever/verlader informeren over de juiste wijze van verpakking en over de documentatie die benodigd is voor de verzending van dergelijke goederen. Voorts zal hij op basis van de door hem verkregen informatie kiezen voor het juiste vervoermiddel en zal hij er tijdens het groeperen op toezien dat de gevaarlijke stoffen niet met andere risicogoederen worden samen geladen. ​