Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Fiscale vertegenwoordiging

    De douane-expediteur kan als fiscaal vertegenwoordiger optreden voor zijn opdrachtgever. Aangezien de Europese Unie functioneert als een interne markt zonder fiscale binnengrenzen komen buitenlandse ondernemers vaker in aanraking met de Nederlandse omzetbelasting. Voor een buitenlandse ondernemer is het mogelijk om zich in Nederland te laten vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger. Deze treedt op namens de buitenlandse ondernemer voor de aangifte en de betaling van de Nederlandse omzetbelasting en overige administratieve verplichtingen. Deze mogelijkheid schept voor de buitenlandse ondernemer een belangrijk liquiditeits- en financieringsvoordeel.

    Een vergunning fiscaal vertegenwoordiger wordt door de Nederlandse Belastingdienst slechts verstrekt onder bepaalde voorwaarden. De administratie van een fiscaal vertegenwoordiger moet voldoende deugdelijk zijn om een adequate controle op de handelingen van de buitenlandse ondernemer/opdrachtgever mogelijk te maken.​