Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    FIATA SDT - FIATA Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (1979)

    ​Expediteurs verkrijgen de juiste gegevens over de te verzenden gevaarlijke goederen van de opdrachtgever via de SDT. Met dit document - als verladersdocument aan te merken - kan de opdrachtgever de expediteur de noodzakelijke gegevens verstrekken voor het verzenden van gevaarlijke goederen. Door ondertekening neemt de opdrachtgever tevens de verantwoordelijkheid op zich voor de in de SDT vermelde gegevens. De door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende SDT stelt de expediteur in staat aan de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te voldoen.

    Een voorbeeld SDT kunt u opvragen bij het FENEX-secretariaat.