Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FENEX Contacten

  ACN
  Air Cargo Netherlands

  Werkgevers Vereniging AWVN

  Bureau Voorlichting Binnenvaart

  CBRB
  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

  CBS
  Centraal Bureau voor de Statistiek

  CLECAT
  Europese organisatie voor Expediteurs

  CTGG
  Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

  Deltalinqs

  Douane

  DutchLegal Network for Shipping and Transport (DLNST)

  EIC Mainport Rotterdam

  EUR-Lex
  Het recht van de Europese Unie met o.a. Publicatieblad, Verdragen, Wetgeving en Jurisprudentie

  evofenedex

  FIATA
  Wereldorganisatie voor expediteurs

  FIOD/ECD

  Forwarderlaw
  Juridische aangelegenheden met betrekking tot expediteurs

  Havenbedrijf Amsterdam

  Havenbedrijf Rotterdam

  ICC Nederland - International Chamber of Commerce

  Kamer van Koophandel

  KNV
  Koninklijk Nederlands Vervoer

  KVNR
  Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Ministerie van Financiën

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  NDL
  Nederland Distributieland

  Nieuwsblad Transport

  NIWO
  Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

  NVWA
  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  ORAM
  Ondernemersvereniging Regio Amsterdam

  Portbase

  RPPC
  Rotterdam Port Promotion Council

  Rijksoverheid

  Schiphol

  Schuttevaer
  Weekblad met scheepvaartnieuws

  Stichting Vervoeradres

  TLN
  Transport en Logistiek Nederland

  VNO-NCW

  RailCargo Information Netherlands                                                         

  VRC
  Vereniging van Rotterdamse Cargadoors

  Waarschuwingsregister Logistieke Sector

  World Customs Organisation