Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Enquete FENEX douanecursussen

  Bent u momenteel werkzaam in de expeditiesector?
  Ja
  Nee

  In welke funtie bent u werkzaam?

  Heeft het volgen van de cursus Declarant uw carrière mogelijkheden vergroot?
  Ja
  Nee


  Onderstaand treft u de onderwerpen aan die in de cursus worden behandeld.
  Kunt u in onderstaand overzicht het belang van ieder onderwerp in uw werk
  en de nut en noodzaak van dit onderwerp in het algemeen aangeven op
  een schaal van 1 tot 4  (1=niet belangrijk - 4= heel belangrijk)

  Onderwerp
  1 23 4            1234
  Van belang voor het werk    Nut en noodzaak in het algemeen
  Organisatie Belastingdienst en Douane                                                    
  Internationale Organisaties
  Wettelijke bepalingen
  Omzetbelasting
  Accijns
  Douane technische begrippen
  Douaneaangifte
  Binnenkomen
  Douaneregelingen
  Douanevervoer
  Douaneopslag
  Uitvoer
  Uitklaring
  Wettelijke regels voor toepassing van
  het tarief / invoerrechten                                                                     
  Tarief
  Het indelen van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur                                                                  
  Navordering en bezwaar en beroep
  Diverse belastingen bij invoer
  Herkomst en oorsprong
  Niet Fiscale Douane taken / VGEM
  Douanewaarde
  Economische Douaneregelingen
  Vrijstellingen
  Bestuurlijke boetes
  Strafrechtelijke overtredingen
  Heeft de opzet en structuur van de cursus in de huidige opzet aan uw verwachtingen voldaan?
  Ja
  Nee
  Indien nee, toelichting

  Hoe beoordeelt u de studiebelasting (cursusavonden/huiswerk)?
  Laag
  Goed
  Hoog
  Te hoog
  Indien de cursus in de vorm van e-learning zou worden aangeboden (minder lesavonden / meer zelfstudie), zou u daarvan gebruik gemaakt hebben?
  Ja
  Nee
  Indien nee, toelichting
  Welke onderwerpen heeft u gemist tijdens de cursus?
  Voor welke onderdelen bestaat er bij u behoefte aan een opfris- of verdiepingscursus?

  Tijdens de cursus
  In aanvulling op de cursus
  Sluit de theorie aan op uw werkzaamheden in de praktijk?
  Ja
  Nee
  Indien nee, toelichting:
  Hoe beoordeelt u de organisatie en dienstverlening van FENEX met betrekking tot de door u gevolgde cursus(sen)?
  Onvoldoende
  Voldoende
  Goed
  Indien onvoldoende, toelichting:
  Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de aan de cursus verbonden docenten?
  Onvoldoende
  Voldoende
  Goed
  Indien onvoldoende, toelichting:
  Opmerkingen en/of suggesties:

  Hartelijk dank voor uw medewerking!