Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Douane-expeditie

    ​Voor bedrijven die vanuit en naar de Europese Unie, die als interne markt functioneert, goederen vervoeren is de Europese en nationale regelgeving steeds complexer geworden. Voor handel en industrie is het bijna onmogelijk geworden zelf de weg te vinden in het woud van regels en wetten met betrekking tot het internationale goederenverkeer. Ook de betrokken overheidsinstanties zijn gebaat bij het verkrijgen van juiste informatie over het goederenverkeer. De douane-expediteur en zijn specialistische medewerkers (declaranten) zijn de deskundigen bij het vervullen van douane en andere formaliteiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen. Als adviseur zal de douane-expediteur handel en industrie ondersteunen bij zowel de voorbereiding en uitvoering van in- en uitvoerprocessen.
    Waar mogelijk zullen goedgekeurde (geadmitteerde) douane-expediteurs bij het vervullen van douaneformaliteiten veelal gebruik maken van elektronische systemen voor het doen van douaneaangiften. Ook maken zij onder bepaalde voorwaarden gebruik van allerlei vereenvoudigde douaneregelingen. Dit versnelt het logistieke proces ten behoeve van opdrachtgevers.
    Expediteurs die opslagfaciliteiten bieden kunnen goederen tijdelijk opslaan in douane-entrepots waar deze goederen kunnen worden behandeld (uit-, om- en verpakken, sorteren, vermengen, etc.), zonder dat al invoerrechten en belastingen moeten worden betaald. Pas als de goederen de opslag verlaten, dienen de verschuldigde belastingen te worden voldaan, of moet een transitodocument worden opgemaakt.
    Ook bij het oplossen van geschillen met betrekking tot de regelgeving kan de douane-expediteur bij bezwaar- en beroepsprocedures zijn opdrachtgever de helpende hand bieden.