Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  De FENEX expediteur

  De expediteur als logistieke dienstverlener is de deskundige die dit op zich kan nemen voor zijn opdrachtgever uit handel en industrie. Hij lost logistieke problemen op en kent de ondoorzichtige vervoersmarkt. Vele factoren spelen een rol bij het zoeken naar de meest optimale logistieke oplossingen voor het vervoer van goederen. Vervoersmodaliteit, snelheid, soort goederen, plaats van vertrek, bestemming, handels- en douanevoorschriften, kosten enz., kunnen tevens bepalend zijn voor de vraag of een product op de wereldmarkt kan concurreren met andere producten.

  De expediteur opereert al jaren met succes in de internationale logistieke markt als een spin in het web. Hij sluit vervoersovereenkomsten met vervoerders ten behoeve van zijn opdrachtgever/verlader die zijn goederen vervoerd wil hebben. Hij is daarbij onafhankelijk. De kracht van de expediteur is zijn kennis en kunde van de complexe vervoersmarkt. De expeditiesector kent daarnaast vele specialisaties die hun eigen deskundigheid vragen, zoals het verrichten van douane-aangiften, verzekeringen van de lading, het verrichten van opslag- en distributieactiviteiten, groeperen van lading en het verrichten van allerlei toegevoegde waarde activiteiten zoals om- en verpakken, etiketteren etc. van goederen.

  Hieronder volgt een opsomming van de diverse specialicaties.

  Zeehavenlogistiek

  Opslag en Distributielogistiek

  Douanelogistiek

  Luchtvrachtlogistiek

  Naast de diverse specialisaties komt iedere expediteur in aanraking met:

  Extra aandacht vereisen