Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Collectieve Verzekering Invoeraangiften

    De ‘Collectieve Verzekering Invoeraangiften’ dekt het financieel nadeel dat voor de verzekerde deelnemer ontstaat, indien hij met betrekking tot aangiften voor het vrije verkeer (invoeraangiften) wordt aangesproken tot betaling van rechten, belastingen, heffingen, accijnzen, administratieve en andere boeten e.d. Proceskosten en kosten van rechtsbijstand ter zake van aansprakelijkstellingen binnen het kader van deze verzekering zullen eveneens door verzekeraars worden vergoed.

    Deze verzekering kent een dekking voor de documenten die in eigen naam en voor eigen rekening zijn gemaakt, maar ook voor de documenten die zijn gemaakt op naam en voor rekening van een opdrachtgever (als direct vertegenwoordiger).