Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Collectieve Verzekering Douanevervoer

    ​De ‘Collectieve Verzekering Douanevervoer’ dekt het financieel nadeel dat voor de verzekerde deelnemer ontstaat, indien hij met betrekking tot aangiften voor douanevervoer (niet-zuivering) wordt aangesproken tot betaling van rechten, belastingen, heffingen, accijnzen, administratieve en andere boeten e.d. Proceskosten en kosten van rechtsbijstand ter zake van aansprakelijkstellingen binnen het kader van deze verzekering zullen eveneens door verzekeraars worden vergoed.