Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Procederen in douanezaken

  Start: 17 mei 2018

  Algemeen

  Hoewel we dat niet altijd beseffen neemt de Belastingdienst/Douane per dag vele duizenden beslissingen. De Douane geeft toestemmingen en vergunningen af of weigert deze af te geven, aanvaardt aangiften ten in-, uit- en doorvoer en behandelt deze. Bij de controle van aangiften kunnen douaneambtenaren overgaan tot het aanbrengen van correcties, al dan niet in combinatie met het opmaken van een proces-verbaal voor een onjuiste aangifte. De Douane verstuurt tot slot uitnodigingen tot betalingen, met financiële gevolgen voor de persoon op wiens naam de aangifte is ingediend.

  De douane-expediteur wordt met veel van deze beslissingen door de Douane rechtstreeks geconfronteerd. Regelmatig leveren de beslissingen vertraging op. Dat kan weer resulteren in klachten van opdrachtgevers en soms verlies van klanten. Het Europese douanerecht, nader uitgewerkt in het nationale douanerecht en bestuursrecht, biedt belanghebbenden de mogelijkheid om de juistheid van beslissingen van de Douane ter discussie te stellen, in bezwaar en – als dat niet tot een oplossing leidt – bij de onafhankelijke rechter.  Mocht een belanghebbende van mening zijn dat in een bepaald geval teveel betaald is of dat überhaupt niet betaald hoeft te worden, is een verzoek om terugbetaling of kwijtschelding mogelijk.

  De cursus beoogt de deelnemers - mede aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk - wegwijs te maken in het schrijven van (eenvoudige) bezwaarschriften, verzoeken tot terugbetaling/kwijtschelding en inzicht te geven in de mogelijkheid om door te procederen na afwijzing van het bezwaar.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor medewerkers die de cursus Declarant met succes hebben afgerond en die minimaal één jaar werkzaam zijn op een declaratieafdeling en medewerkers die zich bezighouden met verzoeken om terugbetaling en bezwaarschriften.

  Lesprogramma

  De volgende onderwerpen zijn onder meer in het lesprogramma opgenomen:

  - Bezwaarprocedure;

  - Inhoud bezwaarschrift;

  - Gronden bezwaarprocedure;

  - Verzoeken om terugbetaling / kwijtschelding;

  - Doorprocederen na afwijzing van bezwaar;

  - Beroep, hoger beroep en cassatie / prejudiciële vragen;

  - Civielrechtelijke kant van de procedure;

  - Strafrechtelijke kant van de procedure;

  - Nieuwe wetgeving UCC/DWU.

  Duur en lestijden

  De cursus duurt 4 lesavonden, welke worden gegeven van 18.30 tot 21.00 uur.

  Startdatum

  De cursus start bij voldoende aanmeldingen op 17 mei 2018. Vervolgdata zijn 24 en 31 mei en 7 juni 2018.

  Locatie 

  Rotterdam (ntb).

  Docenten

  De lessen zullen verzorgd worden door mw. mr. Jikke Biermasz, advocaat gespecialiseerd in het douanerecht bij het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals.

  Cursusboek

  De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een naslagwerk voor de praktijk is.

  Certificaat

  Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld is vastgesteld op € 495,-- (FENEX leden), € 545,-- (voor TLN/niet FENEX leden) en €  595,--  (voor niet leden), prijswijzigingen voorbehouden, excl. BTW. Genoemde bedragen zijn inclusief het cursusboek.
   
  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.
   
  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze cursus online inschrijven. Ongeveer 3 weken voor aanvang ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie. 
    

  Terug naar het overzicht