Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (VAL)

  De Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten zijn specifiek bedoeld voor bedrijven die naast opslag aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de goederen verrichten.
  De Algemene Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (VAL) hebben tot doel een regeling te geven voor bedrijven die naast de opslag aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de goederen verrichten zoals facturering, assemblage, etikettering, ompakken, verpakken, voorraadbeheer e.d. De werkingssfeer van deze  voorwaarden heeft alleen betrekking op het opslagtraject en de aanvullende werkzaamheden.

  De aansprakelijkheidsregeling van de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten verschilt van die in de Nederlandse Opslagvoorwaarden. In de VAL voorwaarden wordt uitgegaan van een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Dit  betekent dat de dienstverlener aansprakelijk is voor schade tenzij door hem wordt aangetoond dat een en ander aan overmacht is te wijten.

  Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (VAL) (Nederlands, 15 november 1995)

  Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (VAL) (Engels, 15 november 1995)