Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Waarschuwingsregister Logistieke Sector krachtig middel tegen criminaliteit en fraude

    Zo'n 80% van de fraude en criminaliteit waarmee logistieke bedrijven worden geconfronteerd, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn diefstal van goederen, geld of bijvoorbeeld brandstof en het informeren van 'handlangers' buiten het bedrijf over ladingen en routes. Een groot deel van de schade die dit oplevert, komt direct voor rekening van de ondernemer zelf. Daarnaast zijn er verschillende 'veiligheidsprogramma's' (zoals AEO en luchtvrachtbeveiliging), waarbij aandacht moet worden gegeven aan (toekomstig) personeel. Werkgevers in de sector doen er dus verstandig aan om sollicitanten niet op hun woord of CV te geloven, maar zelf enig onderzoek te doen. Sommige bedrijven beperken zich tot het vragen van een VOG. In de VOG worden alleen eventuele veroordelingen opgenomen, maar ontslag wegens diefstal of fraude dat niet tot een veroordeling heeft geleid, staat er niet in.

    Met als doel ondernemers te waarschuwen voor medewerkers die een potentieel risico vormen voor het bedrijf hebben ACN, EVO, FENEX en TLN in 2008 het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) opgericht. Het blijkt een effectief middel te zijn in criminaliteit- en fraudebestrijding en heeft getoond een preventieve werking te hebben tegen relatief lage kosten. Het WLS kan tevens dienen als één van de maatregelen die ervoor zorgt dat het (toekomstig) personeel betrouwbaar en integer is en dus geen veiligheidsrisico vormt.

    Ondernemers in de sector die zijn aangesloten bij het WLS en het raadplegen bij het aannemen van vaste of flexibele medewerkers of bij het huren van charters, worden direct gewaarschuwd als er iets aan de hand is met de betreffende persoon. Het gevolg hiervan is dat mensen die iets op hun kerfstok hebben, afgesneden zijn van toegang tot andere bedrijven in de sector. Hoe meer bedrijven deelnemen des te effectiever is deze poortwachter. Verder is het van belang dat het WLS beschikt over een verklaring van rechtmatigheid van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

    Voor meer informatie over het WLS lees de brochure of ga naar www.stichtingwls.nl.